Español | English  
  Missatgeria (SMS i MMS)
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Preguntes freqüents
      Alta missatgeria

  Cercar a la web:
   


Altecom posa a la seva disposició tota la infraestructura necessària per a realitzar l'enviament de forma massiva o personalitzada de missatges SMS per telèfons mòbils de qualsevol companyia espanyola o internacional.

A través d'un panell web, vostè podrà enviar missatges a diferents grups d'usuaris que prèviament hagi definit. També podrà deixar diversos enviaments en diferit, per a què s'enviïn en dies i/o hores concretes, veure l'estat de l'enviament en temps real de cada missatge enviat, etc...

També podrà, a través d'un fitxer Excel o Access, exportar les dades al nostre sistema de forma automàtica. Podrà veure l'estat del seu saldo, així com recarregar-lo on-line mitjançant targeta Visa, o fer cerques de missatge enviats.

Exemples pràctics d'aquest servei poden ser: discoteques, que utilitzen el sistema d'enviament en diferit i realitzen de forma automàtica un enviament a les 18:00 quan els joves encara no saben que fer, o gestories que informen als seus clients que han de presentar un document abans d'una data concreta.

Altecom també pot retribuir-li, a través d'un número curt, per què vostè pugui oferir serveis interactius. També pot desenvolupar l'aplicació que vostè desitgi, com podria ser un sistema de pagaments mitjançant SMS en accedir a certs continguts de la seva pàgina web, etc...

Les possibilitats del servei que es poden aplicar són moltes, i per això el convidem a posar-se en contacte amb nosaltres per què li fem un estudi concret del seu negoci o de les seves necessitats.


© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2012. Tots els drets reservats.                   H O M E