Español | English  
  Banda Ampla
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Mapa de cobertura
      Preguntes freqüents
      Captura de pantalles
      Panell de Control
      Més informació
  Banda Estreta
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Preguntes freqüents
      Alta connexió

  Cercar a la web:
   Altecom va iniciar la construcció de la seva pròpia xarxa de ràdio-enllaços el 1999, durant aquest període, la xarxa ha anat creixent, fins a tenir cobertura a més de 100 poblacions de la província de Barcelona on s'inclouen principalment les zones empresarials i polígons industrials.

Altecom disposa de llicència de la CMT com a Operador de Tipus C, que li permet desenvolupar la seva pròpia xarxa de comunicacions de dades.

Disposa de més de 1000 Km de xarxa pròpia dins de la província de Barcelona, amb la que ofereix serveis professionals d'Internet, videoconferència, enllaços punt a punt i punt a multipunt per unir les diferents delegacions de les empreses.

La xarxa d'Altecom està en constant creixement, i ofereix des de 1 Mbps fins a 1 Gbps amb la possibilitat de multiplexació d'aquestes velocitats.

Consulti les nostres zones de cobertura en aquest plànol.

La xarxa compleix tots els estàndards i normatives Europees i homologacions Espanyoles.


© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2009. Tots els drets reservats.                   H O M E